There are no items in your cart

Verklaring gegevens verwerking

Zoals iedere organisatie ontvangt Airsoft INC.  eveneens verschillende persoonsgegevens, wanneer er gebruik wordt gemaakt van onze dienstverlening. Bepaalde gegevens zijn nodig om contact met onze bezoekers te kunnen opnemen en bepaalde gegevens moeten worden ontvangen vanwege een wettelijke grondslag. Airsoft INC.  doet er alles aan, om gegevens zo beperkt mogelijk met derden partijen te delen, sluit overeenkomsten met derden partijen, waarbij dit niet anders kan en treedt op tegen partijen die zich niet houden aan de gesloten AVG overeenkomst. 

Voor het gebruik van deze website en al haar functionaliteiten is de privacy verklaring website opgesteld, deze vindt u via de volgende link: Privacyverklaring website. Voor meer informatie omtrent het gebruik van informatie ontleedt aan uw bezoek aan onze website, verwijzen wij graag naar de volgende link:  Terms of use. Voor de cookie verklaring van de website verwijzen wij graag naar de volgende link: Cookieverklaring website.  Voor het protocol datalekken verwijzen wij graag naar de volgende link: Datalekkenprotocol en voor het downloaden van de AVG overeenkomst verwijzen wij graag naar de volgende link: AVG Verwerkersovereenkomst:     

Airsoft INC.  verwerkt en bewaard persoonsgegevens van bezoeker aan de website (airsoftinc.nl). Deze gegevens van worden gebruikt om bezoekersprofielen samen te stellen en eventueel persoonlijke content te laten zien. Airsoft INC.  heeft geen Functionaris Gegevensbescherming, maar voor vragen kunt u contact opnemen met directie@airsoftinc.nl of 06- 40616794 (zie website voor actuele openingstijden).

Gegevens speelvelden bezoekers

Airsoft INC.  verwerkt de minimale gegevens via het reserveringsverzoek contact formulier, onderstaande gegevens zijn bij Airsoft INC.  bekend wanneer het formulier volledig wordt ingevuld: 

1. Voor- en achternaam (reserveringsverzoek);

2. E-mailadres en/of telefoonnummer (reserveringsverzoek);

3. Geboortedatum en adres (personen ouder dan 18, waver ondertekenen);

3. IP-adres;

4. Gegevens over de activiteiten op de website;

5. Gegevens over surfgedrag op de website & webshop;

6. Gebruikte internetbrowser en apparaat type.

Gegevens webshop bezoekers

Airsoft INC. verwerkt de minimale gegevens via het orderformulier en/ of aanmaken van een account, onderstaande gegevens zijn bij Airsoft INC. bekend, wanneer het formulier volledig wordt ingevuld:

1. Voor- en achternaam (orderformulier);

2. E-mailadres en/of telefoonnummer (orderformulier);

3. Kopie legitimatiebewijs en NABV lidmaatschap pasje (wettelijke grondslag voor verkoop van artikelen waarvoor de minimale leeftijd van 18 jaar verplicht is en/ of waarmee aangetoond kan worden dat er een redelijk belang is, om een wapen van categorie 1 WWM aan te schaffen.

4. Adres waarop de lidmaatschap pas van de NABV is afgegeven en waar een categorie 1 wapen, aangetekend in persoon, naartoe kan worden toegezonden;

5. IP-adres;

6. Gegevens over de activiteiten op de website;

7. Gegevens over surfgedrag op de website & webshop;

8. Gebruikte internetbrowser en apparaat type;

Doel

Airsoft INC.  verwerkt jouw gegevens met de volgende doelen: 

1. Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als erkenninghouder WWM:

- Het bijhouden van de wettelijk verplichte wapenregisters, voorzien van ID registratie nummers en NABV pas registratienummers bij verkoop;

- Het op dringend verzoek van overheidsinstanties, ten behoeve van de opsporingstaken, inzichtelijk kunnen maken van persoonsgegevens van bezoekers, die aan events bij Airsoft INC.  hebben deelgenomen.  

2. Het kunnen informeren van bezoekers omtrent de events waarop zij zijn ingeschreven;

3. Het kunnen informeren van klanten omtrent orders, wanneer het gaat om levertijd, status en betalingen;

4. Het vastleggen van contractuele overeenkomsten met partijen en functionarissen bij hen in dienst;

5. Het beschermen van de organisatie tegen bedrijfsrisico's, die mogelijk kunnen ontstaan, wanneer bezoekers zich niet aan schriftelijke- en vervolgens mondeling bekrachtigde veiligheidsreglement houden.   

Hoe lang worden jouw 

gegevens bewaard

Airsoft INC.  bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren onderstaande bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

1. Persoonsgegevens verzameld vanuit wettelijke verplichtingen, van spelers als introducee van de NABV, worden op een offline harddisk gedurende 3 jaar bewaard;

2. Persoonsgegevens verzameld vanuit wettelijke verplichting, van winkel & webshop klanten, worden gedurende 7 jaar, in de registers, bewaard (RWM § 8, artikel 12 sub. 10); 

3. Persoonsgegevens in de getekende weaver, worden gedurende een jaar, hardcopy en offline, bewaard;

4. Persoonsgegevens verzameld vanuit wettelijke verplichtingen in de vorm van kopieën van documenten worden hardcopy meegestuurd met de order en daarna direct vernietigd (RWM § 8, artikel 12 sub. 10); 

5. Persoonsgegevens met betrekking tot boekingen, worden tot en met 7 jaar na de reservering bewaard, vanwege de fiscale bewaarplicht van de debiteuren- crediteurenadministratie, hierna worden deze verwijderd.  

6. Persoonsgegevens met betrekking tot bestellingen, worden tot en met 7 jaar na de reservering bewaard, vanwege de fiscale bewaarplicht van de debiteuren- crediteurenadministratie, hierna worden deze verwijderd.

Delen van gegevens met derden

Airsoft INC.   verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te waarborgen. Airsoft INC.   blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Airsoft INC.   doet haar uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Airsoft INC.  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar directie@airsoftinc.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Airsoft INC.   wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

.

Cookie Statement

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer of mobiele apparaat kan plaatsen wanneer u voor het eerst een site of pagina bezoekt. De cookie zal de website of een andere website helpen uw apparaat te herkennen bij uw volgende bezoek. We gebruiken de term ‘cookies’ in dit beleid om te verwijzen naar alle bestanden die op deze manier informatie verzamelen. Wij gebruiken alleen cookies in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Er zijn veel functies die cookies dienen. Ze helpen ons bijvoorbeeld om uw aanmeldingsgegevens, authenticatiegegevens en andere essentiële informatie te onthouden, maar ook om ons te helpen niet-essentiële informatie zoals uw voorkeuren te onthouden. Deze helpen ook om te analyseren hoe goed onze website presteert, of stellen ons in staat u bepaalde inhoud aan te bevelen waarvan wij denken dat deze voor u het meest relevant is.

Bepaalde cookies bevatten persoonlijke gegevens. Als u bijvoorbeeld op ‘Onthoud mij’ klikt bij het inloggen, zal een cookie uw gebruikersnaam opslaan. De meeste cookies zullen geen informatie verzamelen die u identificeert, maar zullen in plaats daarvan meer algemene informatie verzamelen, zoals hoe gebruikers aankomen en onze website gebruiken, of de algemene locatie van een gebruiker.

.

Cookies op airsoftinc.nl 

Over het algemeen voeren onze cookies en soortgelijke volgtechnologieën (‘Cookies’) de volgende verschillende functies uit:

· Essentiële / vereiste cookies: deze cookies zijn essentieel voor de kernactiviteit van onze website en worden automatisch ingeschakeld wanneer u de Website gebruikt. We slaan uw machtigingsinstelling ook op in een Cookie om dit te onthouden voor toekomstige bezoeken.

· Prestatiecookies: deze cookies helpen de prestaties van de website te verbeteren en zorgen voor een betere gebruikerservaring. Dit stelt ons in staat om u een hoogwaardige ervaring te bieden door onze Website en inhoud aan te passen en snel problemen te identificeren en op te lossen. We gebruiken bijvoorbeeld prestatiecookies om bij te houden welke pagina’s het populairst zijn, welke methode van koppeling tussen pagina’s het meest effectief is en om te bepalen waarom sommige pagina’s foutmeldingen ontvangen. Voor zover Airsoft INC.   deze cookies gebruikt, kunt u deze cookies in- of uitschakelen.

Derden

Airsoft INC.   gebruikt of staat derden ook toe om cookies te serveren die mogelijk in een van de vier bovenstaande categorieën vallen. Houd er rekening mee dat u tijdens uw bezoek aan de website mogelijk enkele cookies tegenkomt die gerelateerd zijn aan derden. We gebruiken Google Analytics bijvoorbeeld om ons websiteverkeer te volgen.

De website en applicaties kunnen knoppen, widgets, tools of inhoud bevatten die linken naar andere bedrijfsdiensten, bijvoorbeeld een Facebook-knop ‘Vind ik leuk’ of de knop Delen. We kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van deze functies.

De toestemming voor het gebruik van deze cookies van derden wordt ook beheerd door het dialoogvenster met toestemminginstellingen dat op de Website wordt aangeboden. Zodra de toestemming is verleend, heeft Airsoft INC.  geen controle over de verspreiding van deze externe cookies. Raadpleeg de relevante website van derden voor meer informatie hierover.

.

Wat verzamelen we?

In overeenstemming met het bovenstaande in het bijzonder, en deze Verklaring in het algemeen, verzamelt Airsoft INC. :

· Gegevens over u door het invullen en verzenden van een formulier of een veld op de website. Deze informatie kan bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, postadres, land van verblijf, e-mailadres, telefoonnummer, werkadres en andere informatie bevatten. Natuurlijk is het optioneel voor u om dergelijke informatie te verstrekken;

· De websites van Airsoft INC.   kunnen knoppen, widgets, hulpmiddelen of inhoud bevatten die linken naar services van andere bedrijven (bijvoorbeeld een Facebook- knop ‘Vind ik leuk’ of de knop Delen deze). We kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van deze functies. Wanneer u deze knoppen, gereedschappen of inhoud ziet of gebruikt, of als u een webpagina bekijkt die deze bevat, kan bovendien bepaalde informatie uit uw browser automatisch naar het andere bedrijf worden verzonden. Lees het privacybeleid van dat bedrijf voor meer informatie.

.

Hoe gebruiken we verzamelde info?

Airsoft INC.  gebruikt persoonlijke gegevens die we over u verzamelen op een aantal manieren, zoals:

· U de Airsoft INC.  -websites op de best mogelijke manier verstrekken, evenals alle informatie die u hebt gevraagd;

· Beter begrip van hoe onze Websites worden gebruikt, zodat we onze producten, services, inhoud en marketing kunnen verbeteren;

· Voor interne doeleinden zoals auditing, data-analyse en onderzoek ter verbetering van de producten, diensten en communicatie van klanten;

· Marktonderzoek doen naar onze klanten, hun interesses en de effectiviteit van onze marketingcampagnes;

· Fraude verminderen, softwarepiraterij en onze klanten beschermen, evenals de Airsoft INC.  .

.

Beheren van cookies

Wanneer u bepaalde categorieën cookies wilt accepteren, kunt u zich daarvoor aanmelden via het hulpmiddel voor toestemmingsinstellingen op onze website. Deze tool wordt automatisch geladen bij het eerste bezoek van de site en is daarna toegankelijk via een activeringslink vanaf de onderkant van al onze webpagina’s.

We zullen de essentiële / vereiste cookies moeten instellen, zodat we uw keuzes kunnen onthouden wanneer u de website de volgende keer vanuit dezelfde browser bezoekt. Op dit moment is het technisch niet mogelijk dat wij u toestaan om uw instellingen met u mee te nemen tussen uw browsers en apparaten, dus u moet deze instellingen wijzigen van elke browser die u gebruikt, bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, en andere.

Houd er ook rekening mee dat we er alles aan doen om uw keuzes te respecteren, maar het is mogelijk dat niet alle cookies worden vastgelegd. Wanneer dit een probleem is, raden we u aan uw cookie-instellingen via uw browser te wijzigen; de helpfunctie van uw browser zal u vertellen hoe.

Opmerking: onze website werkt niet correct zonder essentiële / vereiste cookies. Bovendien verliest u enkele functies, voordelen en functionaliteit als u ervoor kiest om andere cookies uit te schakelen.

.

Meer over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

· ICTRecht: “Achtergrond Cookiewet“
https://www.ictrecht.nl/juridisch-advies/dossier-cookies

· Consumentenbond: “Internet-Privacy”
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy

· Consumentenbond: “Cookies”
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

· Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising“
https://www.youronlinechoices.com/nl/

 

Maandag:     Gesloten
Dinsdag:       Gesloten
Woensdag:   13.00 - 20.00 uur
Donderdag:  13.00 - 21.00 uur
Vrijdag:         13.00 - 20.00 uur 
Zaterdag:      10.00 - 18.00 uur 
Zondag         10.00 - 18.00 uur

Reserveringen buiten openingstijden op aanvraag en vanaf 14 personen!

 

Blijf via onze socialmediakanalen op de hoogte van nieuwtjes, acties en aanbiedingen.
Praat mee over onze dienstverlening en stel uw vragen online.

Winkel: info@airsoftinc.nl

Reserveringen: sales@airsoftinc.nl

Finance: finance@airsoftinc.nl

 

Winkel: 06 24 60 86 80

Reserveren: 06 40 61 67 94

KvK: 63753294 Den Haag
BTW: NL855385315B01
Bankrekening: NL19RABO0305363085